Rhaglen i Ysgolion

Rydyn ni gyd yn gwneud pethau mewn ffordd wahanol eleni. Mae amser yn y dosbarth yn werthfawr gyda chymaint o dal i fyny i’w wneud ag adnoddau prin. Does dim llawer o amser ar gyfer cyfoethogi.

Dyma dair ffordd y caiff eich myfyrwyr gwrdd â’n hymchwilwyr o bell ac yn gyflym…

Hoffen i blant ofyn cwestiynau a dysgu am yr ystod eang o gyfleoedd gyrfaoedd sy’n agored iddynt trwy ddysgu parhaol.

Ein bwriad yw dangos bod ymchwilwyr yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru a sut, yn y dyfodol, y caiff eich myfyrwyr gyfrannu at ddatrys problemau’r byd.

Mae ein gweithgareddau i gyd arlein, heb yr angen am amserlenni arbennig ag arbenigwyr allanol. Fe ddyluniwyd i’w wneud yn y dosbarth neufel gwaith cartref. Cewch eu gwneud nhw yn ystod amser cofrestru neu diwtoraidd os dyna’r amser yn eich ysgol am rywbeth tipyn bach wahanol.

Pam?

Dyddiad: (trwy fis Tachwedd)
Cyfnod Allweddol: 2-3
Hyd: 15-30 munud a all fod yn ystod amser cofrestru / tiwtoriaid.

Oes gennoch chi gwestiwn rydych chi wedi bod yn aros i ‘w ofyn am hir? Pa mor fawr yw’r blaned Iau? Beth ddigwyddodd i’r dinosoriaid? All broga bwyta siocled? Wel, hoffem ni helpu i ateb y cwestiynau hyn. Mae’n hymchwilwyr o fri wrth law i’w hateb ar eich cyfer. Cliciwch yma i ddysgu mwy.


Iaith ar Waith

Dyddiad: trwy fis Tachwedd
Cyfnod Allweddol: 3+
Hyd: 15-30 munud a all fod yn ystod amser cofrestru / tiwtoriaidd.

Nid mewn seilo y mae gwyddoniaeth yn digwydd, yn bell oddi wrth bob pwnc arall. Rydyn ni wedi mynd i mewn i bartneriaeth â Phrosiect Mentora Myfyrwyr ITM i ymestyn ein dealltwriaeth o bwysigrwydd ieithoedd i bob rhan o’n bywydau gan gynnwys ein perthynas â gwyddoniaeth. Rydyn ni wedi gosod her i’n hymchwilwyr ni feddwl am y rhan mae ieithoedd a diwylliannau wedi chwarae yn eu hymchwil, yn eu gyrfaoedd ac yn eu bywydau personol.

Fe wnaeth ein hymchwilwyr fideos byr (1-2 munud) am y rôl mae ieithoedd a diwydiannau yn chwarae yn eu gwaith. Caiff eich myfyrwyr ofyn cwestiynau a derbyn atebion mewn fideo arall.

Cliciwch yma i ddysgu mwy.


Gofynnwch Unrhyw Beth

Dyddiad: trwy fis Tachwedd
Cyfnod Allweddol: 3+
Hyd: 15-30 munud a all fod yn ystod amser cofrestru / tiwtoriaidd.

Ydych chi erioed wedi gofyn beth mae ymchwilwyr yn ei wneud trwy’r dydd? Beth achosodd iddynt astudio’r hyn maen nhw’n wneud? Sut mae’n teimlo gweithio mewn prifysgol, efallai yn  bell o gartref? Gwnaeth ein hymchwilwyr fideos byr i ddweud helo wrth ddisgyblion ysgol ac i ddweud rhywbeth am eu bywydau mewn ymchwil. Caiff eich myfyrwyr gofyn iddynt am fwy ac fe wneir fideo i ateb eu cwestiynau.

Cliciwch yma i ddysgu mwy

%d bloggers like this: