Y Pobi Ymchwil Mawr 2020

Rhowch flas inni o’ch ymchwil trwy bobi rhywbeth sy’n cyfleu eich ymchwil.

Cynhelir Y Pobi Ymchwil Mawr fel rhan o’n dathliadau Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr 2020 ac hoffem i chi dangos eich doniau creadigol yn y gegin. I gymryd rhan rhaid i chi wneud cyflwyniad bwytadwy o’ch gwaith a rhannu lluniau neu fideo â ni.

Cewch gymryd rhan unrhyw amser rhwng nawr a 5pm, dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Oes rhaid iddo fod yn gacen?

Nac oes, rydyn ni’n agored i bob math o fwyd wedi pobi – bara, bisgedi, pwdin, pastai, tarten ayyb ac i ffyrdd eraill o gyfathrebu trwy fwyd – cerfluniau caws, modelau ffrwyth, gwaith celf omlet.

Cyfle i bob un i bobi!


Beth os dwi ddim yn gallu/eisiau coginio?

Her gyfathrebu yw hon yn hytrach na phrawf coginio ac rydyn ni’n croesawu pob lefel o allu. Fyddwch chi ddim yn colli marciau am ddefnyddio eisin wedi’i brynu. Croeso hefyd i chi gael help gan eich teulu, ffrindiau a chydweithwyr cyn gynted â’ch bod chi’n cydnabod yn llawn eu cyfraniad a’u bod nhw hefyd yn dysgu am eich ymchwil.


Sut i gymryd rhan

Mae angen arnon ni dri pheth

1.    Llun(iau) neu fideo o’ch gwaith creadigol

2.    Disgrifiad o’r cysylltiad â’ch gwaith ymchwil a sut rydych chi’n gwneud gwahaniaeth i fywyd pobl trwy eich gwaith.

3.    Prawf o fywtadwyedd – e.e. llun ohonoch chi, eich ffrindiau neu eich teulu yn ei fwyta. Neu lun / fideo o’r broses o’i greu neu ddadadeiladu (croestoriad yn dangos tu fewn i’r cynnyrch).

Cewch gystadlu trwy gyflwyno eich cais trwy unrhyw (neu bob) un o’r ffyrdd canlynol

Trydar – defnyddiwch y tag @Adiff_Cymru a #greatresearchbakeoff

Instagram – defnyddiwch y tag @adiff_cymru a #greatresearchbakeoff

E-bost – e-bostiwch eich cais gyda’r pwnc #greatresearchbakeoff at info@adiff.cymru

Pwyntiau ychwanegol i unrhyw un sy’n ymddangos ar ‘The Great British Bake – An extra slice’.

Gweler https://thegreatbritishbakeoff.co.uk/an-extra-slice/ am fwy o fanylion.

Trwy gymryd rhan rydych chi’n cytuno inni rannu eich delweddau a thestun trwy ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan a’r cyfryngau print a darlledu fel rhan o ADIFF 2020.


Sut fydd llwyddiant yn cael ei fesur?

Mae gennym farnwyr cyffrous i adolygu’r delweddau a chyhoeddi’r enillydd cyn dathliadau Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr nos Wener 27 Tachwedd 2020. Ceir tystysgrifau a gwobrau amrywiol ond y prif enillydd fydd yr unigolyn a gyfathrebodd eu hymchwil yn y ffordd fwyaf creadigol a deniadol.

Hoffem ni ddathlu methiannau hefyd ac fe fydd gwobr gwaelod gwlyb arbennig ar gyfer y rhai sy’n llwyddo i rannu methiannau mwyaf.


Ar eich marciau…barod… pobwch!

%d bloggers like this: