Teuluoedd

Rydyn ni gyd yn gyfarwydd â’r stori. Rydych chi wedi bod o dan do am fisoedd, yn methu mynd allan i ddarganfod y byd o’ch cwmpas. Rŵan hyd yn oed os ganiateir i chi adael y ti chi adael y tŷ, mae pobman ar gau. Beth digwyddodd i’r ffeiriau gwyddoniaeth ac arddangosfeydd a swynai’r teulu?

Wel, yr ateb yw, maen nhw wedi symud ar lein – neu o leiaf dyna beth mae Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr wedi ei wneud. Roedd gennym gynlluniau ar gyfer digwyddiad mawr i ddathlu gwaith ymchwilwyr yng Nghymru. Buasai’r digwyddiad wedi rhoi cyfle i chi gwrdd â rhai o ymchwilwyr heddiw a gweld sut maen nhw’n newid eich bywydau. Wrth reswm mae’r coronafeirws wedi achosi inni wneud rhai newidiadau – y mwyaf ohonynt yw’r lleoliad. Yn lle dod â chi i gwrdd â’r ymchwilwyr rydyn ni’n dod â’r ymchwilwyr i mewn i’ch stafell fyw (yn rhithiol, o leiaf)

Digwyddiadau i’r teulu

Ceir manylion ein digwyddiadau cyffrous ar gyfer y teulu cyfan yma dros yr wythnosau nesaf.

Prydferthwch Gwyddoniaeth:

Fedraf i ddim credu bod cwestiynau ni all gwyddoniaeth eu hateb.

Stephen Hawking


Dwi un o’r rhai sy’n credu bod gan wyddoniaeth brydferthwch mawr

– Marie Curie

Mae holl wyddoniaeth, a thybiwn, holl fywyd unrhyw unigolyn meddylgar yn ceisio deall y perthynas rhyngoch chi a’r byd natur o’ch cwmpas. Pam ydych chi yma a sut ydych chi ffitio i mewn. Dyna’r cwestiwn.

– David Attenborough

%d bloggers like this: