Iaith ar Waith

Dyddiad: trwy fis Tachwedd
Cyfnod Allweddol: 3+
Hyd: 15-30 munud.

Bydd y gweithgaredd traws-gwricwlaidd yn ddelfrydol ar gyfer dosbarthiadau ieithoedd, amser cofrestru / tiwtoriadd neu i’w osod fel gwaith cartref.

Nid mewn seilo y mae gwyddoniaeth yn digwydd, tu hwnt i bob pwnc arall. Mae’n weithred hollol ryngwladol, yn goroesi ffiniau gwleidyddol ac ieithyddol bob dydd. Trwy’r prosiect hwn gobeithiwn ymestyn dealltwriaeth o bresenoldeb ieithoedd ymhob agwedd o’n bywydau, gan gynnwys gwyddoniaeth.

Rydyn ni’n cydweithio â Phrosiect Mentora Myfyrwyr ITM ac wedi gosod her i’n hymchwilwyr i feddwl am rôl mae iaith a diwylliant wedi chwarae yn eu hymchwil, yn eu gyrfaoedd ac fel rhan o’u taith bersonol.

Gweithia ein hymchwilwyr mewn prifysgolion ar draws Cymru ac mae ganddyn ystod amrywiol o sgiliau gan gynnwys llawer iawn o ieithoedd. Yr amcan yw dangos bod ieithoedd yn croesi pob math o ffin, yn effeithio ar, ac yn gweithio ar draws, sawl ddisgyblaeth.

Sut i Gymryd Rhan
Fe wnaeth ein hymchwilwyr fideos byr (1-2 munud) ar eich cyfer. Cliciwch ar y botwm Dadlwytho Sway ar gyfer cyfarwyddiadau a mynediad i fideos yr ymchwilwyr.

Dewiswch fideo i ddangos i’ch myfyrwyr. Bydd y fideo yn siarad am ymchwilydd a sut mae iaith a diwylliant wedi dylanwadu ar eu bywydau a’u gwaith. Cewch dangos y fideo i’ch myfyrwyr yn y dosbarth neu yn ystod amser cofrestru neu fe gewch chi ei osod fel gwaith cartref trwy ddanfon atyn y ddolen i’r fideo sydd o ddiddordeb.

Gofynnwch i’r disgyblion i feddwl am ba gwestiynau y hoffen nhw gofyn i’r ymchwilwyr wrth wylio’r fideo. Cewch ychwanegu’r cwestiynau i’r arolwg yn y Sway ac fe fydd ein hymchwilwyr yn ymateb trwy fideo. Hoffwn i’r disgyblion meddwl bod eu cwestiynau yn bwysig – achos eu bod nhw.

Mewn partneriaeth â:

%d bloggers like this: