Hafan

Ymchwilwyr: yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru

2020-11-27T12:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr

Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr yw’r digwyddiad hybu gwyddoniaeth mwyaf yn Ewrop. Cynhelir ar yr un pryd mewn dros 30 o wledydd ar  draws Ewrop. Mae’n dathlu gwaith gwyddonwyr ac ymchwilwyr ac yn dangos sut mae eu gwaith yn gwneud gwahaniaeth i fywyd pawb.

Yng Nghymru gelwir y prosiect “ADIFF” (fel yn “making a difference”) a fe fydd ein prif ddigwyddiad yng Nghaerdydd ar 27 o Dachwedd, yr un pryd â phawb arall yn Ewrop.  Fodd bynnag, yn ystod yr wythnosau yn arwain i fyny at Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr fe fydd sawl digwyddiad a gweithgaredd am ddim ar draws Cymru i ddangos sut mae ymchwil yn gwneud gwahaniaeth.

Oherwydd y coronafeirws roedd rhaid inni newid ein cynlluniau tipyn bach. Felly fe fydd pob digwyddiad ledled y wlad ar lein.

Trefnir Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr gan Science Made Simple a Phrifysgol Caerdydd ac ariennir o dan raglen gweithgareddau Marie Skłodowska-Curie Gorwelion 20202 yr UE.


Derbyniodd y rhaglen hon arian o dan raglen ymchwil ac arloesedd Gorwelion 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 955277


Fel rhan o Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr mae gennym nifer o ddigwyddiadau cyffrous  yn dathlu cyfraniad mae ymchwil yn ei wneud i’n bywyd bob dydd. Cliciwch isod am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau a drefnir. Yn dod yn fuan…

Ymestyn mewn rhifau


109

o ymchwilwyr

45

o aelodau’r cynulleidfaoedd

4

o ddigwyddiadau a gynheliwyd

23

o bartneriaid

Mae’r Rhaglen i Ysgolion yn fyw!

Tachwedd 2020

Rydyn ni’n gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol eleni. Mae amser yn y dosbarth yn werthfawr a’r adnoddau yn dynn. Rydyn ni’n gwybod does dim llawer o amser yn ystod y dydd ar gyfer weithgareddau gyfoethogi.

Felly, rydyn ni wedi dyfeisio tair ffordd i’ch myfyrwyr chi “gwrdd” â’n hymchwilwyr ni o bell, ac mewn amser byr iawn…

Ydych chi erioed wedi tybio beth mae ymchwilwyr yn ei wneud trwy’r dydd? Sut mae’n teimlo gweithio’n bell o gartref. Hoffech chi ddigwyddiad mewn iaith arall? Ydy brogaod yn gallu bwyta siocled?

Mae ein harwyr ymchwil ni wrth law i ateb cwestiynau eich myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth…

Ein Partneriaid