Hafan

Mae
Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr
yn awr!


127

o ymchwilwyr

428

o aelodau’r cynulleidfaoedd

44

o ddigwyddiadau a gynheliwyd

27

o bartneriaid

Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr yw’r digwyddiad hybu gwyddoniaeth mwyaf yn Ewrop. Mae’n dathlu gwaith gwyddonwyr ac ymchwilwyr ac yn dangos sut mae eu gwaith yn gwneud gwahaniaeth i fywyd pawb.

Yng Nghymru gelwir y prosiect “ADIFF” ac mae’r prif ddigwyddiad arlein 27 a 28 o Dachwedd. Mae pob digwyddiad a gweithgaredd am ddim ac yn agored i bawb.

Trefnir Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr gan Science Made Simple a Phrifysgol Caerdydd ac ariennir o dan raglen gweithgareddau Marie Skłodowska-Curie Gorwelion 2020 yr UE.


Derbyniodd y rhaglen hon arian o dan raglen ymchwil ac arloesedd Gorwelion 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 955277


Clera Gwyddoniaeth

Dyddiad: Sad 28 Tachwedd
Amser: 11am – 12pm
Cynulleidfa: Teuluoedd (plant 8+oed)

Caiff y teulu i gyd ymuno yn y digwyddiad hwn llawn hwyl. Cwrdd â’n hymchwilwyr annwyl, clywed am eu hymchwil, wedyn symud ymlaen i gwrdd ag un arall. Mae llawer o bethau i’w darganfod ar ein llwyfan cyfarfod dull caffe.

Partneriaid