Beth Sy Ymlaen?

Mae gennom ni ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer y teulu fel rhan o’n ddathliadau o bwysigrwydd a gwaith ymchwilwyr yng Nghymru. Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim a chewch eu mwynhau nhw i gyd yn ddiogel o’ch cartref.


Clera Gwyddoniaeth

Dyddiad: 28 Tachwedd
Amser: 11am-hanner dydd
Cynulleidfa: teuluoedd (plant dros 8 oed)

Hwyl i’r teulu cyfan yw’r digwyddiad hwn, yn arbennig i blant dros 8 oed. Ymunwch â ni ar eich pen eich hun neu gyda’ch teulu ar gyfer y digwyddiad cyflym rhyngweithiol. Byddwch yn treulio ychydig o funudau â phob un o’n hymchwilwyr annwyl yn dod i’w nabod nhw a’i hymchwil. Wedyn y byddwch yn symud ymlaen i fwrdd rhithiol arall a gwneud yr un beth unwaith eto. Llawer o bethau i ddarganfod – dewch a gweld! Ar gyfer y digwyddiad hwn fe fyddwn ni’n defnyddio Remo – llwyfan cyfarfod arlein mewn modd caffe.

Defnyddir Remo ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae Remo yn llwyfan cyfarfod arlein mewn dull caffe. Noder, mae Remo yn gweithio’n well ar borwyr Crome neu Safari.

Gofynnwch Unrhyw Beth

Dyddiad: trwy Dachwedd
Amser: unrhyw bryd
Cynulleidfa: teuluoedd ac ysgolion

Oes gennoch chi gwestiwn rydych chi wedi bod yn ysu gofyn am flynyddoedd? Rŵan yw eich cyfle. Mae gan Adiff gronfa o ymchwilwyr sy’n gorlifo â gwybodaeth ar eu meysydd ymchwil, ac maen nhw’n barod i ateb eich cwestiynau.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i wylio fideos ein hymchwilwyr a gofyn cwestynau.


Posteri Pam?

Dyddiad: trwy Dachwedd
Amser: unrhyw bryd
Cynulleidfa: teuluoedd ac ysgolion

Oes gennoch chi gwestiwn rydych chi wedi bod yn aros i ‘w ofyn am hir? Pa mor fawr yw’r blaned Iau? Pam bod ‘na cymaint o ieithoedd? Beth ddigwyddodd i’r dinosoriaid? Wel, hoffen ni helpu i ateb y cwestiynau hyn. Mae’n hymchwilwyr o fri wrth law i ‘w hateb ar eich cyfer. Dadlwythwch ein poster, sgriblwch eich cwestiwn a’i bostiwch ar y cyfryngau cymdeithasol.


Helfa Drysor Arlein

Dyddiad: 23-27 Tachwedd
Amser: unrhyw bryd
Cynulleidfa: teuluoedd (plant 10+ oed)

Oes gennoch chi’r sgiliau i ddatrys dirgelwch a dod o hyd i’r trysor cudd? Fedrwch chi’n profi eich bod chi’n gallach na’n hymchwilwyr ni trwy ddatrys eu posau? Yn defnyddio Google Maps a’ch pennau chi byddwch yn teithio o gwmpas Cymru yn rhithiol, yn symud o le i le nesi ichi ddatrys y pos olaf. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer teuluoedd a chyfeillion. Felly casglwch eich tîm a chymerwch ran arlein.


Cynhadledd 3G

Dyddiad: 26 Tachwedd
Amser: 10.15am-2.30pm
Cynulleidfa: oedolion dros 50 ond yn agored i bawb

Darganfod mwy am faes cyfroes DNA, genetig a genomig a gwrando ar sut mae’n effeithio ar ein bywydau bod dydd.

Trefnir y digwyddiad hwn gan Barc Genetig Cymru


Darlith Cymru – Yr Almaen: cynhyrchyddion cyflwr soled ar gyfer troi gwres gwastraff yn ynni trydanol

Dyddiad: 26 Tachwedd
Amser: 7-8pm
Cynulleidfa: oedolion (16+) sy’n rhugl yn yr Almaeneg

Dyma ddigwyddiad cyfrwng Almaeneg o dan gadeiryddiaeth Dr Daniel Zabek. Festkörpergeneratoren zur Abwärmerückgewinnung  
Unsere Gesundheit, Sicherheit, und Bequemlichkeit ist abhängig von einer unterbrechungsfreien Generierung und Verteilung von elektrischer Energie. Für eine nachhaltige energetische Zukunft können Festkörpergeneratoren Abwärme in elektrische Energie umwandeln.  


Cwis Zoom Teuluol

Dyddiad: 27 Tachwedd
Amser: 6-7pm
Cynulleidfa: teuluoedd (plant 8+ oed)

Ymunwch â ni ar gyfer noson dros Zoom o gwestiynau cwis llawn hwyl a osodwyd gan ein hymchwilwyr galluog dros ben. Mae’n addas ar gyfer y teulu cyfan a byddwn ni’n gofyn cwestiynau o anifeiliaid i lyffantod i ysgerbydau. Bydd seren STEM Cymreig Jon Chase yn gofyn y cwestiynau yn y cwis awr o hyd.


Cwestiynau Covid

Dyddiad: 27 Tachwedd
Amser: 7.15-8.15pm
Cynulleidfa: oedolion a phlant hŷn

Beth ydyn ni’n gwybod am y brechlynna newydd? Ydy cyfnodau clo lleol yn gweithio? Beth am y mwtaniad minc – oes berygl yn hynny? Beth ydyn ni’n gwybod am y risg uwch i bobl BAME? Beth am Covid-hir? Mae ymchwilwyr ar draws Cymru yn gweithio ar ystod o heriau Covid-19.

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn holi ac ateb bywiog yng nghwmni rhai yn flaengar yn yr ymchwil, yn ein helpu ni trwy’r pandemig.


Pecynnau Gweithgareddau Cymunedol

Dyddiad: 27 Tachwedd ymlaen
Amser: unrhyw amser
Cynulleidfa: teuluoedd

Darperir pecynnau o weithgareddau i fanciau bwyd ar draws Cymru. Mae’r gweithgareddau yn gysylltiedig â’r gwaith ein hymchwilwyr. Bydd y pecynnau yn defnyddio papur ar gyfer y gweithgareddau fel origami a thudalennau lliwio yn ogystal â llyfr realiti estynedig i blant er mwyn iddynt ddarganfod ein bydysawd.Girl Guiding Cymru: Bathodyn Her Electromagneteg

Dyddiad: 28 Tachwedd
Amser: amrywiol
Cynulleidfa: Rainbows, Brownies, Geidiau a’r Rangers (trwy grwpiau swyddogol yn unig)

Dyma lansiad bathodyn her electromagneteg newydd sbon. Daw dros 99% o’n hynni trydanol o beiriannau a wnaethpwyd o ddeunyddiau magneteg. Nhw yw’r deunydd gweithredol mewn moduron trydanol, trawsnewidyddion, generaduron, synwyryddion, storio data a llawer o elfennau electronig eraill. Os medrwn ni gwella ein dealltwriaeth o ddeunydd magneteg wedyn y fedrwn ni arbed trydan, lleihau llygredd a dod o hyd i ffyrdd newydd i ailgylchu ein gwastraff.

Arolwg

Hoffwn ni’n gwybod am eich profiad o Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr. A wnewch chi lenwi’r arolwg syml i roi adborth inni.

%d bloggers like this: