Gofynnwch Unrhyw Beth

Dyddiad: trwy fis Tachwedd
Cyfnod Allweddol: 3+
Hyd: 15-30 munud.

Bydd y gweithgaredd traws-gwricwlaidd yn ddelfrydol ar gyfer amser cofrestru / tiwtoriadd neu i’w osod fel gwaith cartref.

Mae rhai yn addas ar gyfer dosbarthiadau ieithoedd.

Fe osodon ni her i’n hymchwilwyr ADIFF i feddwl am sut mae eu teithiau personol wedi dylanwadu ar eu gyrfaoedd ymchwil.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio mewn prifysgolion ar draws Cymru ac mae ganddynt ystod amrywiol o ddoniau, gan gynnwys ieithoedd, hobïau a sgiliau o bob math. Ein hamcan yw dangos bod ymchwilwyr yn defnyddio llawer iawn o sgiliau ac yn dod o bob math o gefndir.

Sut i gymryd rhan
Fe wnaeth ein hymchwilwyr fideos byr i chi. Cliciwch ar y botwm fideos am gyfarwyddiadau a mynediad i fideos yr ymchwilwyr.

Dewiswch fideo o’r Sway i’w ddangos i’ch disgyblion. Bydd y fideo yn dweud mwy am yr ymchwilydd a sut mae ieithoedd, diwylliannau a diddordebau wedi effeithio ar eu bywydau a’u gwaith. Cewch dangos y fideo i’ch myfyrwyr yn y dosbarth neu yn ystod amser cofrestru / tiwtoriaid, neu geir ei osod fel gwaith cartref trwy ddanfon atynt y ddolen i’r Sway a’r fideo priodol.

Beth yw Sway? Cyflwyniad ydy ef (fel Powerpoint) lle y gallwn ni ei olygu o bell, heb yr angen i ddanfon diweddariadau atoch yn rheolaidd. 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am ba gwestiynau y hoffen nhw gofyn i’r ymchwilydd wrth iddynt wylio’r fideo. Cewch ychwanegu cwestiynau’r myfyrwyr at yr arolwg yn y Sway ac fe fydd ein hymchwilwyr yn ymateb trwy fideo. Rydyn ni’n awyddus i’r disgyblion teimlo bod eu cwestiynau yn bwysig – gan eu bod nhw!

%d bloggers like this: