Cwestiynau Covid

Dyddiad: 27 Tachwedd
Amser: 7.15-8.15pm
Cynulleidfa: Oedolion / Plant 16+.

Doedd 2020 ddim beth roedden ni gyd yn disgwyl. Mae Covid wedi cael effaith ar bron i bawb ar y blaned mewn un ffordd neu’i gilydd. Dyma’ch cyfle chi i gael atebion i’ch cwestiynau i gyd gan banel o rai o ymchwilwyr a gwyddonwyr arbenigol gorau yn y byd. 

Pa mor agos ydyn ni i frechlyn? Ydy cyfnodau clo lleol yn gweithio? Beth am y mwtaniad minc – oes berygl yn hynny? Beth ydyn ni’n gwybod am y risg uwch i bobl BAME? Beth am Covid-hir? Mae ymchwilwyr ar draws Cymru yn gweithio ar ystod o heriau Covid-19.

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn holi ac ateb bywiog yng nghwmni rhai yn flaengar yn yr ymchwil, yn ein helpu ni trwy’r pandemig

Cynhelir y digwyddiad fel seminar Zoom a chewch fanylion ar sut i ymuno wrth i chi gofrestru.

Ein panel:

Dr Richard Stanton (Chair)           
Darllenydd mewn Grŵp imiwnoleg Feiral

Dr Catherine Moore       
Gwyddonydd Clinigol Ymgynghorol mewn Firoleg

Dr Carlotta Olivero         
Sut mae profion Covid gwahanol  yn gweithio?

Dr Ian Frayling  
Covid hir – Golwg personol ac arbenigol

Dr Hamsaraj Shetty        
BAME a Covid – beth ydyn ni’n gwybod?

Dr. Awen Gallimore        
Brechlynnau – sut maen nhw’n gweithio a beth sy’n digwydd nesaf?

%d bloggers like this: