Clera Gwyddoniaeth

Sadwrn 28 Tachwedd

11.00am – 12.00 hanner dydd

Hwyl i’r teulu cyfan yw’r digwyddiad hwn, yn arbennig i blant dros 8 oed. Ymunwch â ni ar eich pen eich hun neu gyda’ch teulu ar gyfer y digwyddiad cyflym rhyngweithiol. Byddwch yn treulio ychydig o funudau â phob un o’n hymchwilwyr annwyl yn dod i’w nabod nhw a’i hymchwil. Wedyn y byddwch yn symud ymlaen i fwrdd rhithiol arall a gwneud yr un beth unwaith eto. Llawer o bethau i ddarganfod – dewch a gweld! 

Yr unig beth mae’n rhaid i chi gael ar gyfer y digwyddiad yw meddwl chwilfrydig. Ond os hoffech chi gael ambell eitem o’r tŷ wrth law efallai y cewch mwy allan ohono. Ceir rhestr o’r offer delfrydol gyda disgrifiad y digwyddiad isod.

Cymryd rhan

Defnyddir Remo ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae Remo yn llwyfan cyfarfod arlein mewn dull caffe. Noder, mae Remo yn gweithio’n well ar borwyr Chrome neu Safari.

Protonau a Pheilonau

Meirin a Davide
Beth am drio bwmpio mewn i’n hymchwilydd Meirin wrth iddo edrych ar bethau yn taro ei gilydd ar gyflymder golau? Bydd Meirin a Davide yn sôn am waith y Gwrthdrawydd Hadron Mawr.

Offer a awgrymir:
Plât cinio,
2 belen chwaraeon (ee tenis, golff, ping-pong) neu 2 ffrwyth grwn (ee afal, oren),  
Rhywbeth metel a phlastig (ee llwyau)

Sŵn a phontydd

Abishek, David a David
Cydgordiwch ag ymchwilwyr gwych, David, David ac Abishek, wrth iddynt bendroni dros bontydd sy’n canu! Sŵn sy’n helpu cadw ein pontydd yn saff.

Offer a awgrymir:
Band lastig

Boncyffion a Deng

Elizabeth
Beth sy’n digwydd pan mae brigau yn syrthio i mewn i afon? Dewch i glywed sut ydyn ni’n defnyddio grwpiau o ffyn i ragfynegi effaith tagfeydd coed.

Giulio
Llewod, nadroedd mosgitos, morgwn? Pa un yw’r gwir laddwr? Sut ydyn ni’n ceisio trechu feirws deng?

Offer a awgrymir:
Ffon (nid boncyff!)

Pelenni’r Llygaid

Elena a Siân
Eich llygaid, ein ffocws! Dysgwch am eich llygaid trwy dwyll llygaid ac arbrofion bychain.

Offer a awgrymir:
Drych llaw

Pobl y Plancton

Nikola a Chris
Wyddoch chi fod ‘na microbau yn ein moroedd nad ydyn yn blanhigion, anifeiliaid neu facteria? Rydyn ni gyd yn dibynnu ar y bodau byw mân bob dydd. Os ydych chi’n gofyn sut all creaduriaid pitw ‘ma rheoli bywyd ar ein planed, dewch a gwrando ar hanes creaduriaid perffaith natur.

Offer a awgrymir:
Dim byd

Tanau, Fflamau a Lliwiau

Jon
Dysgwch am hud cemoleuni a byddwch yn edrych ar danau gwyllt a chanhwyllau penblwydd mewn goleuni gwahanol.

Ebrima
Dewch i ddysgu am serameg a sut rydyn ni’n ei defnyddio i arbed ynni a gwneud dur a ddefnyddir mewn miliynau o gynhyrchion o geir ffansi i gyllyll a ffyrc yn ein cartrefi

Offer a awgrymir:
Cannwyll heb ei thanio,
Pâr o sbectol haul


Cymryd rhan

Defnyddir Remo ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae Remo yn llwyfan cyfarfod arlein mewn dull caffe. Noder, mae Remo yn gweithio’n well ar borwyr Chrome neu Safari.

%d bloggers like this: