Calon UE – Ymchwil yn Ewrop

Ymchwil yn Ewrop

Mae ymchwil yn bwysig i ni gyd. Bwriad rhai ymchwil yw gwella bywydau pawb, mae eraill yn ceisio gwella cystadleuaeth sefydliadau a thrwy hynny diogelu swyddi tra bod rhai ymchwil am ymestyn ffiniau dealltwriaeth dynolryw.

Beth bynnag y rheswm am yr ymchwil, mae’n cyffwrdd â bywydau pawb, er i’r rhan helaeth ohono tu ôl i ddrysau caeedig. Bwriad Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr yw i ddatgyfrinio ymchwil a dangos sut mae’n cael effaith ar ein bywydau i gyd.

Mae ymchwil da yn dibynnu ar, ymhlith bethau eraill, ar bartneriaethau da a chyllid sylweddol.

Mae’r adran hon yn dangos sut mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi ymchwil ar draws Ewrop. Cliciwch yma am fanylion ar sut mae arian Ewropeaidd yn cynorthwyo ymchwil yng Nghymru a’r cysylltiadau sydd gan fusnesau Cymru â phartneriaid ar draws Ewrop. Cliciwch yma am fanylion ar sut mae Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr yn dathlu effaith ymchwil ledled ein cyfandir.

Arian Ewropeaidd

Noson Ewropeaidd Ymchwilwyr


%d bloggers like this: